Хосила Рахимова

Фото Хосила Рахимова
Имя: Хосила Рахимова
Дата рождения: 22 апреля 1975 год
Знак зодиака: Tелец
Возраст: 43 лет
Место рождения: Сурхандарьинская область, Узбекистан
Деятельность: Певица

Хосила Рахимова: биография

Хосила Рахимова 1975-йил 22-апрел куни Сурхондарйо вилойатининг Денов туманида шифокорлар оиласида таваллуд топди. У оддийгина мактаб билан бирга мусиқа мактабининг хонандачилик ва маком йуналиши буйича тахсил олиб, кушик сирларини болалигидан ургана бошлади. Барча мактаб тадбирларида хам иштирок етиб Республика боскичларигача голибликларни кулга киритарди.

Где училась Хосила Рахимова

Хосила Рахимова мактабни тамомлагандан сунг (1998-2002 йиллар) А.Кодирий номидаги Тошкент Давлат Маданийат институтининг ананавий ижрочилик факултетини хам тамомлайди. Илк ижодини еса 2000-йил «Келгин йор» кушиги билан бошлайди. Кейинги «Жон-жон», «Бийигул», «Купкари» кушиклари эса хонанданинг хит тароналарига айланади. Хозирги кунгача 80дан ортик кушикларини, 20дан ортик клипларини уз мухлисларига хавола етди. Бундан ташкари Хосила Рахимова узининг 5та албомини хам мухлисларга хавола этган. 2003-йил «Сиздан кеcхиб булмайди», 2004-йил «Согиндим», 2006-йил «Тог кизи», 2008-йил «Йуртимнинг бахори сенмисан» ва 2010-йил «Хар уланда йурт мадхи» номли мусикий дастурлар ана шулар жумласига киради. Хосила Рахимова бир канча чет ел давлатларида, Шимолий Корейа, Малайзийа, Германийа, Туркия ва Россия давлатларида уз консерт дастурлари билан иштирок этиб, Узбекистон байрогини кукларга кутарган.

Награды Хосила Рахимова

Хонанда бир канча мукофотларга хам сазовор булган. 1998-йилда «Узбекистон Ватаним мани» курик танловида 3-урин сохиби булган. 2003-йил «Шухрат» медали хамда 2008-йилда Узбекистонда хизмат курсатган артист унвонларига сазовор булган. Хосила Рахимовани нафакат Узбекистонда балки чет давлатларида хам санатини хурмат килишиб, кушикларини тинглашади. Шимолий Корея, Малайзия, Германя, Туркия ва Россия давлатларида узининг гастрол консертларини намойиш этган.

Здесь собрана самый полный список клипов Хосила Рахимова  команда авторов нашего сайта стремится каждый день добавлять самый свежий хиты. Вы тут можете смотреть клипы онлайн на высоком качестве и скачать mp3 совершенно бесплатно и без регистрации.


Все клипы: Хосила Рахимова

Loading...